Advent

 

Advent er ventetiden før jul. Ordet advent betyr
egentlig Herren komme, og har blitt brukt som
navn for denne ventetiden
helt siden slutten av 400-tallet. Første søndag i advent,
markerer begynnelsen på kirkeåret, denne faller alltid
mellom 27. november og 3. desember.

I 2013 faller første søndag i advent på den 1 desember.

I protestantiske og katolske kirker varer adventstiden 4 uker
mens det i den reformerte kirken i Nederland
og den anglikanske kirken ikke markeres noen advent.
I ortodokse kirker varer advent 6 uker.

Adventstiden er også forbundet med faste.
Ca. år 480 ble det bestemt at hver mandag,
onsdag og fredag i advent skulle man faste.
Dette for å sikre åndelig forberedelse til feringen
av Jesu fødsel. Mange katolske land praksiserer
fremdeles fastereglene
. I protestantiske land har ikke reglene hatt stor
betydning siden 1500-tallet. I det norske bondesamfunnet
var det likevel innskjerping på kostholdet i ukene før jul.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits