hits

Flyttingen og omdefinering av julen på 900 - tallet.

Flyttingen og omdefineringen av julen på 900-tallet

Håkon den gode påbød på 900-tallet
 at landet skulle feire jul den 25. desember,
samtidig med når den kristne høytiden ble
 feiret over hele Europa, og søkte å stoppe
det hedenske offerritualet som en del av en
politisk prosess med å kristne Norge.
 Derfor fikk den kristne høytiden overta det gamle navnet «jul».

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar