hits

Tradisjoner, fellestrekk og forskjeller del2

Tradisjoner, fellestrekk og forskjeller (del2)
Kirkegang og lesning av juleevangeliet på julaften
er sentrale elementer, tidvis også blant dem som
ellers ikke praktiserer kristen skikk. Julen slik som
den markeres i Norge og eller i Norden har
 hovedsakelig trekk fra den kristne Kristi fødselsfest.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar