Hanukka

Det er også vanskelig å se de helt store
impulser fra hanukka til julefeiringen.
 Som fest var hanukka aldri spesielt viktig
før den i moderne tid ble sett på som en slags
«jødisk julefeiring». Selv i dag er det stort
sett i USA at man feirer hanukka,
og hanukka har antakelig tatt opp i seg
 langt flere elementer fra den kristne
julefeiringen enn motsatt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits