hits

Den norrøne førkristne julens opphav - praktisk bakgrunn

Den norrøne førkristne julens opphav

Praktisk bakgrunn
I Nord-Europa, der vinteren kan være streng,
er det mengden av vinterfôr som avgjør hvor
stor buskapen kan være. På senhøsten er det
nødvendig å redusere flokken til et antall som
man kan fø over vinteren. Som avslutning
på slakteperioden er det naturlig å ha en fest.

I Norge, der solen blir borte under horisonten
eller bak høye fjell, har det vært en enkel
sak å regne ut når solen snur. Allerede i
jordbrukssteinalderen kan det ha vært en fest
eller en rituell markering på denne tiden.
 Det germanske ordet jul synes å indikere at
 det dreier seg om en svært gammel høytid.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar