hits

Det lyser i stille grender.

DET LYSER I STILLE GRENDER

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der lg han med hy til pute
og gret p si ringe seng
men englane song der ute
p Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.

Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds son, vr sonar
som dden for evig batt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar