hits

Etymologi (del1)

Etymologi

Opphavet til ordet jul er uklart. Det eldste belegget for jul
kommer fra et fragment Codex Ambrosianus A av den gotiske
kalenderen som ble skrevet en gang p 500- eller 600-tallet.
Fragmentet beskriver slutten p oktober og begynnelsen p november.
Mneden november er overskrevet med Naubaimbair: fruma Jiuleis,
noe som kan tolkes som November: frste julemneden, eller November: Mneden fr jul.
Omkring 730 e.Kr. skrev den angelsaksiske munken Beda venerabilis
at angelsaksernes kalender har mneden geola eller giuli som
motsvarer desember eller desember og januar.
Den 25. desember er frste dagen i hedningenes nye r og
angelsakserne feiret hele natten til modergudinnenes re:

Etter at kristendommen ble innfrt benyttet germanerne samme begrepet
for feiringen av Jesu fdsel som man tidligere hadde anvendt p den hedenske
feiringen, slik man ogs gjorde med navnene p ukedagene.
P 1000-tallets England og 1100-tallets Tyskland begynte man dog
kalle den kristne feiringen for Cristes Msse (Kristi messe),
respektive whe nah, Weihnachten eller vienatt; og p engelsk christmas.
I England beholdt man dog begrepet Yule-tide (juletid), men mer som tilleggsord.
Yule kommer fra angelsaksiske ġel eller ġehol og ġela eller ġeli,
hvor det frstnevnte indikerer (12-dagers festen til) jul, senere Christmastide;
og sistnevnte indikerer (mneden til) jul, hvorved ǽrra ġela referer til perioden
for julefesten (desember) og ftera ġela referer til perioden etter jul (januar).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar