Etymologi (del 2)

Etymologi (del 2)

Gjennom å sammenligne ulike språk har filologene rekonstruert
at det urgermanske ordet var *jehwla eller *jxwla (x uttales her
som i tysk «ach»). Ordet ble tidlig lånt inn i finsk hvor uttalene
i sammenligning med de germanske språkene ble endret lite
i de siste 2 000 årene, juhla betyr på finsk «høytid».
Senere har finnene lånt ordet en gang til, joulu med betydningen «jul».
Norrøne og i dagens islandske jól, som dansk, svensk og norsk jul som
ble feiret i måneden ýlir; og angelsaksiske yule, er antatt å være avledet fra
det nevnte urgermanske begrepet.[ Den etymologiske stamtavlen til ordet har
forblitt usikker, skjønt det har vært fremmet tallrike spekulative forsøk på å finne
indoeuropeiske slektskap utenfor den germanske språkgruppe.
En populær oppfatning er at det kommer fra ordet «hjul», fra det antatte
indoeuropeiske opphavsordet *qwelo- (gå rundt), i tolkningen av at året vender,
men de fleste språkforskere mener det er ikke relatert og en myte som ha
r oppstått i to uavhengige ords ytre likhet med hverandre.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits