hits

Norrønt perspektiv (del 1)

Norrønt perspektiv

Finsk drikkehorn fra senmiddelalderen. Å «drikke jul»
var en del av den opprinnelige tradisjonen
fra førkristen tid.

I «Skaldskaparmål», kapittel 55 av Den yngre Edda,
er det gitt ulike navn på de norrøne gudene.
En av navnene som er gitt er «Julevesen».
Et verk av skalden Øyvind Skaldespiller som
 benyttet begrepet er sitert.

I Håkon den godes saga i Heimskringla fortalte
 Snorre Sturlason om at den hedenske julen ble lagt om:
 Han (Håkon) gjorde det til lov og jula skulle ta
til på samme tid som hos kristne folk,
hver mann skulle holde øl av ett mål malt,
 eller også legge bøter, og helg skulle holdes så lenge ølet varte-.
Før hadde juleholdet tatt til ved hokunatt («hoggenatten»),
det var midtvintersnatt (12. januar), og så holdt de jul i tre netter...

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar