Julekrybben

Julekrybben

Selv om det er Frans av Assisi som har fått æren for å
ha oppfunnet den tredimensjonale betlehemsscene i 1223,
viser eldre tegninger og malerier at dette likevel ikke var første gang.
Men Frans' krybbespill i Greccio i Italia i 1223 gjorde et særlig
inntrykk blant annet ved sin bruk av levende dyr.

Deretter fulgte en tilsynelatende kontinuerlig videreutvikling og
videreutbredelse av julekrybben. Men denne ble avbrutt ved
reformasjonen for protestantenes del; julekrybben ble da et
rent katolsk fenomen, og ble ikke fullt akseptert eller godt
kjent i ikkekatolske land som f.eks. Norge før godt ut på 1900-tallet.

Styrket av Tridentinerkonsilet (1545?1563) forsøkte fremfor alt
jesuittene å gi de bibelske fortellinger en mer levende form
med skuespill og plastiske fremstillinger.
Den europavide utbredelse av julekrybben tok ikke til for
alvor før fra ca. 1560, det året da jesuittene satte opp sin første
julekrybbe i en kirke i Portugal. Julekrybber av den utforming
som man er fortrolog med på 2000-tallet så man ikke før i
1562 da en slik ble oppsatt i en jesuitterkirke i Praha.
Siden jesuittene var en av den katolske kirkes fremste
misjonsordener, spredte skikken seg raskt til andre
verdensdeler også. Men også andre katolske ordener,
mannlige og kvinnelige, har vært med på utbredelsen
av denne juleskikken.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits