hits

Juletreet (del 2)

 

I løpet av 1700-tallet ble juletrær et alminnelig
 innslag i julefeiringen hos tysk adel og borgerskap.
 Johann Wolfgang von Goethes roman Den unge
Werthers lidelser fra 1774 fikk stor betydning for
kjennskapen og utbredelsen av juletreet både i
bredere lag av befolkningen i Tyskland og i andre land
 i Europa. Goethe skildrer juletreet slik det stort sett
kjennes idag. «Han talte om, hvor glade de Smaa
 vilde blive, og om de Tider, da Døren, der blev uventet
 aabnet, og Tilsynekomsten af et pyntet Træ med
Vokslys, Sukkergodt og Æbler bragte en i paradisisk
 Henrykkelse» (dansk oversettelse).

I katolske deler av Tyskland og det øvrige Europa
ble juletreet lenge betraktet som en protestantisk skikk,
og tanken å dekorere katolske kirker med
 slike trær var i lange tider omtrent umulig å t
enke - det ville ha vært et religiøst forræderi.
Men også protestantiske prester var lenge motstandere
 av juletreet.  (Denne kirkelige skepsis er forlengst lagt til side.)

På 1600- og 1700-tallet spredde skikken seg
fra by til by. Det var hoffene, høyere embetsmenn
 og andre folk som reiste mye som antagelig
 spredte skikken. Til Sverige skal juletreet ha kommet
 allerede på 1700-tallet. Det første juletreet i Danmark
 skal ha blitt pyntet i 1811. Det første vitnesbyrd
om et juletre i Christiania er det fengselsdirektør
 Richard Petersen har fortalt om fra sin ungdom på
 1820-tallet. Han sier at det var en tysk skikk som var
 innført av «en frøken Weinschenck». Etter hvert
spredde juletreskikken seg også utover bygdene.
Ut på 1900-tallet var juletre blitt vanlige i alle hjem med barn.
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar