hits

JULENEK

Julenek, kornnek som henges ut til fuglene
 i julen. De første skriftlige opplysninger om
julenek finnes hos E. Pontoppidan i Norges
Naturlige Historie (1753), men skikken er eldre
både i Norge og Sverige. Et julenek skulle være
stort og av beste sort korn; i en del oppskrifter
heter det at det skulle være det siste man laget
om høsten. Eldre forskere tolket julenek som et
offer til Odin eller fruktbarhetsdemoner, senere
er skikken forklart som en form for magisk
bestikkelse av skadegjørende fugler for å hindre
disse i å ødelegge neste års avling, som man også
tok varsel for av fuglene i neket. En nyere
forklaring på julenek er ganske enkelt at i julen
 skal alle ha en ekstra godbit.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar