hits

Juledagen

Juledagen, eller første juledag, er også som
 regel betraktet som en privat dag for familien,
og blir i Norge som regel feiret med
juledagsmiddag ? et måltid som er noe mindre
 tradisjonsbundet enn julemiddagen på julekvelden.
 Mange familier står sent opp og hopper over frokosten
 og spiser julemiddagen tidlig. Juledagsmiddagen er et
 utpreget familiemåltid, og det er sjelden man går på
besøk i nabolaget på juledagen. Om man bryter denne
skikken kan man enkelte steder bli kalt for
«juledagspetter» eller med lignende navn.

Mange familier har gjennom tid opprettet egne
faste tradisjoner for første juledag om hva som
 forventes servert og hva man gjør. Således kan
 nygifte ektepar som feirer jul selvstendig oppleve
at den ene parten ikke føler at «det er riktig».
Enten er det den ene parten som får prege tradisjonen
i den nystartede familien, eller de møtes i et kompromiss
og starter således en egen familietradisjon.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar