hits

Diverse om jul - Økonomi (del2)

Til sammenligning er tendensen den samme i Norge.
Bokhandlene omsetter for rundt 950 millioner kroner i desember,
det vil si 150 prosent av vanlig omsetning. Sportsbutikkene har
omsetning for 2,2 milliarder i desember, noe som er rundt 1 milliard,
eller over 90 prosent, mer enn gjennomsnittet for tiden fra
januar til november. Salg av gull- og sølvvarer utgjør i Norge rundt
700 millioner kroner i julemåneden. Dette er over tre ganger
så mye som gjennomsnittet for årets andre måneder.
Elektriske husholdningsapparater, TV, stereo, mobiltelefoner
og lignende, omsettes for nesten dobbelt så mye i desember
som resten av året. I desember i alene vil salget av slike produkter være på 2,8 milliarder kroner.

I desember 2010 avslørte avisen VG at prisene på enkelte
elektriske produkter fra de store kjedene faktisk ble satte
opp fram mot jul, for noen varer ble prisen nær fordoblet,
noe Forbrukerrådet reagerte svært negativt på, og karakteriserte
det som «reell utnyttelse av forbrukerne» og «direkte umoralsk».

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar