hits

Diverse om jul - Julefeiringens negative sider

Det er knyttet mange gode følelser til julehøytiden, men den har
også sine problemer, og det er rettet en del kritikk mot ulike
trekk ved feiringen.


Kontraster

Idealet i julefeiringen legger vekt på familiebånd, vennskap,
god tid, overflod av mat, drikke og materielle goder. For de som
mangler noe av dette kan høytiden før til stress, savn og depresjon.

Å feire jul etter et dødsfall i familien er ofte hardt på grunn av
tomrommet i familiesamlingen. I familier som er splittet etter
 samlivsbrudd, kan valget av hvor barna skal feire de viktigste
høytidene være vanskelig. For de som har fjerne eller ingen
slektninger fører det til en ensom jul. Hvis det finnes alkoholproblem
i familien kan barna oppleve julen som en av de verste tidene på året.
Et konfliktfylt samvær med familien er en belastning for mange.

Kontrasten mellom julaften for de rike og den samme høytiden for
de som har lite er blitt skildret i litterære verk som Karens jul av
 Amalie Skram og Charles Dickens kritiserte mangelen på omtanke
for andre i sin skildring av gnieren Scrooge i Et juleeventyr (A Christmas Carol),
utgitt i 1843 og filmatisert en rekke ganger.

Noen har den juletradisjon hvor man forsøker å bøte på forskjellen
mellom rik og fattig ved å gi almisser, mat og gaver til trengende,
eller økonomiske bidrag til veldedige organisasjoner.
Disse organisasjonene har ulike opplegg for julen som felles
julesamlinger for enslige, og holde åpne kontakttelefon for dem
som har behov for kontakt.[

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar