Diverse om jul - Motstand mot julefeiringen.

Julen har utviklet seg til en høytid til tross for at
noen tidlige teologer, som Origines, var imot feiring
av alle fødselsdager og spesielt den til Jesus.
Etter reformasjonen ble feiringen sett på som en katolsk
høytid og noe steder forbudt, eksempelvis i England (1647?1660)
og i Boston i USA (1659?1681). En del kristne bevegelser,
som Jehovas Vitner , ser ikke på julen som en kristen høytid
og feirer den derfor ikke.

Også de kristne som feirer jul kan kritisere kommersialiseringen
og sekulariseringen av høytiden og prøver å legge mer vekt på
den egentlige meningen som Jesu fødsel. Derfor har det vært
startet aksjoner som å «ta julen tilbake». Både kristne og folk
innenfor miljøbevegelsen hevder med stor styrke at verden
ikke trenger en kjøpefest. For å markere dette har de forsøkt å
organisere en kjøpefri dag før jul. De som ikke regner seg
som kristne reagerer ofte på den kristne markeringen av julen.

De som tilhører andre religioner enn den kristne eller ikke
er religiøse reagerer ofte mot det overdøvende nærværet av
julen og Jesusdyrkelsen som blir markert i mange vestlige land.
For å imøtekomme en slik kritikk finnes det blant annet julekort
med «nøytrale» hilsninger som eksempelvis «Happy Holidays»
('gledelig høytid'), eller «Season's Greetings» ('årstidens hilsener').
«God jul» regnes dog av de fleste som en nøytral hilsen. Alternative
julesanger finnes blant annet i Hans Rotmos: «Vårres jul».

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits