Primstaven

Primstaven for 8 september.

Andre marimesse var ifølge Frostatingsloven  en helligdag som ble feiret 8. september. På latin blir den omtalt som Festum nativitatis. Det er altså jomfru Marias fødselsdag som blir feiret...

Litt om primstaven

PrimstavPrimstav eller rimstav er en flat, stavformet kalender laget i trevirke. Fra Møre kjenner vi også til benevnelsen ringstav,fordi den ellers rette staven der var ovalformet. Kalenderen er ev...
hits